[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” background_image=”https://www.soundpollution.se/_new/wp-content/uploads/2023/04/sp_bg.jpg” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_row _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” custom_padding=”||||true|true” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” background_color=”rgba(255,255,255,0.77)” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” text_text_color=”#2d2d2d” custom_padding=”50px|50px|50px|50px|true|true” custom_padding_last_edited=”off|desktop” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”]

GDPR

GDPR (Dataskyddsförordningen)
GDPR (Dataskyddsförordningen) är en EU-förordning som gäller inom hela EU fr.o.m. den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Det innebär att kraven på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter skärps. Sound Pollution AB, organisationsnummer 556567-1921, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Förordningen stärker dina rättigheter när det gäller personlig integritet. Det är viktigt att du känner dig trygg i behandlingen av dina personuppgifter.

Varför hanterar vi personuppgifter?
Sound Pollution AB \’s syfte med att behandla dina personuppgifter är i första hand att fullgöra våra åtaganden gentemot dig och våra uppdrag.
Vi kan ha dina personuppgifter för att du någon gång under det senaste åren köpt produkter hos oss och att vi i samband med detta tog del av dina kontaktuppgifter.

Säkerhet
Sound Pollution AB har säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att Sound Pollution AB ska kunna uppfylla angivna ändamål har tillgång till dem.

Dina rättigheter
Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Sound Pollution AB hanterar och i vilka ändamål. Det sker genom begäran om ett så kallat registerutdrag. Vi är skyldiga att gratis, efter begäran, lämna besked om personuppgifter som rör dig, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. Skicka din begäran till [email protected]. Vi förbehåller oss rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran.

Du har även rätt att kräva att Sound Pollution AB raderar dina personuppgifter från samtliga system. I lagen kallat ”Rätten att bli bortglömd”.
Sound Pollution AB AB har rätt att neka din begäran om radering om det finns avtal eller legala skyldigheter som hindrar. Det kan bland annat vara skyldigheter kommer från andra lagar så som till exempel bokförings- och skattelagstiftning.

Vill du veta mer om vad den nya förordningen innebär så finns mer information hos Datainspektionen.
https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]